מאבקה של סונית'ה קרישנן כנגד עבדות מין

Sunitha Krishnan fights sex slavery